Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku na utrzymanie czystości w obiektach MOSiR Włodawa