Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Świadczenia kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach sportowych