„122 km DOLINĄ BUGU – GRANICAMI Z UKRAINĄ I BIAŁORUSIĄ”

kajaki1024

HARMONOGRAM SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

„122 km DOLINĄ BUGU – GRANICAMI Z UKRAINĄ I BIAŁORUSIĄ”

2016 R.

Łącznie ok. 122 km (Wola Uhruska – Kodeń)

1. MAJ (planowany termin spływu 21.05.2016 r.) – 35 zł/os
Wola Uhruska – Zbereże
(odcinek 21 km czas spływu ok 5 godz)
Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na parkingu MOSiR Włodawa. Omówienie spraw organizacyjnych, instruktaż poruszania się po rzece granicznej, wyjazd na miejsce rozpoczęcia spływu. Przejazd autokarem do Woli Uhruskiej (34 km). Spływ rzeką na odcinku ok 21 km przebiegający wzdłuż granicy Ukraińskiej. Na całej długości trasy przewidziane dwie przerwy na odpoczynek. Po dopłynięciu do miejscowości Zbereże organizacja pikniku sportowo – rekreacyjnego, orgnisko, kiełbaski, kawa, herbata. Powrót autokarem do Włodawy (23 km)


2. CZERWIEC (planowany termin spływu 25-26. 06.2016 r. – spływ z noclegiem) – 70 zł/os
Zbereże – Sobibór
(odcinek 18 km czas spływu ok 3 godz)
Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na parkingu MOSiR Włodawa. Omówienie spraw organizacyjnych, instruktaż poruszania się po rzece granicznej, wyjazd w miejsce rozpoczęcia spływu. Przejazd rowerami do Zbereża (23 km). Spływ rzeką do miejscowości Sobibór. Na całej długości trasy przewidziana przerwa na odpoczynek. Dopłyniecie do miejsca obozowiska, rozbicie namiotów, ognisko z kiełbaskami, gry i zabawy rekreacyjno – sportowe. Nocleg w namiotach w pobliżu rzeki, mający charakter biwakowy.
Sobibór – Włodawa (odcinek 14 km czas spływu ok 2,5 godz)
Zbiórka uczestników, śniadanie, spływ rzeką do Włodawy, postój na trójstyku granic.
Zakończenie spływu w miejscowości Włodawa.


3. LIPIEC – 35 zł.
Włodawa – Pawluki
(odcinek 17 km czas spływu ok 3 godz)
Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na parkingu MOSiR Włodawa. Omówienie spraw organizacyjnych, instruktaż poruszania się po rzece granicznej. Przejście do miejsca rozpoczęcia spływu (ok 1 km). Spływ rzeką do miejscowości Pawluki, ognisko, gry i zabawy rekreacyjne. Powrót do Włodawy rowerami (16 km).

4. SIERPIEŃ – 70 zł
Pawluki – Kuzawka
( odcinek 15 km czas spływu ok 2,5 godz)
Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na parkingu MOSiR Włodawa. Omówienie spraw organizacyjnych, instruktaż poruszania się po rzece granicznej. Przejazd rowerami do Pawluk
(16 km). Spływ rzeką do miejscowości Kuzawka, w trakcie spływu przewidywana jedna przerwa na odpoczynek. Dopłyniecie do miejsca obozowiska, rozbicie namiotów, ognisko z kiełbaskami, gry i zabawy rekreacyjno – sportowe. Nocleg w namiotach w pobliżu rzeki, mający charakter biwakowy.
Kuzawka – Jabłeczna (odcinek 16 km czas spływu ok 2,5 godz)
Zbiórka uczestników, śniadanie, spływ rzeką do miejscowości Jabłeczna, w trakcie spływu jeden postój na odpoczynek. Ognisko, gry i zabawy sportowe, zwiedzanie Monasteru św. Onufrego.
Powrót autokarem z Jabłecznej (30 km)

Monaster w Jabłecznej położony jest we wspaniałej okolicy dzikiej rzeki Bug, niedaleko przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. Monaster Św. Onufrego uważany jest za najstarszy zabytek prawosławia na polskich ziemiach. Jego początki sięgają prawdopodobnie końca XV wieku.


5. WRZESIEŃ – 35 zł
Jabłeczna – Kodeń
(odcinek 21 km czas spływu ok 5 godz)
Przejazd autokarem do Jabłecznej (30 km)
Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na parkingu MOSiR Włodawa. Omówienie spraw organizacyjnych, instruktaż poruszania się po rzece granicznej, wyjazd w miejsce rozpoczęcia spływu. Spływ rzeką na odcinku ok 21 km do miejscowości Kodeń. Na całej długości trasy przewidziane dwie przerwy na odpoczynek. ognisko z kiełbaskami, gry i zabawy rekreacyjno – sportowe, dla chętnych osób zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
Powrót autokarem z Kodnia (44 km)

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej
Zabytkowy kościół parafialny p.w. św. Anny, 1 poł. XVII. Ten renesansowy kościół parafialny pw. św. Anny, wybudowany w latach 1629 – 1635, staraniem fundacji Mikołaja Sapiehy, a rozbudowany w XVIII w. z niezwykle bogatą dekoracją sztukateryjną, jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Wszystko to za sprawą cudownego w sensie religijnym, ale i pięknego obrazu przedstawiającego Maryję w królewskiej szacie, trzymającą na lewym ręku Dzieciątko, w prawej zaś berło symbol władzy królewskiej. Historia samego obrazu zwanego niegdyś obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej, który niegdyś wisiał w kaplicy papieskiej, a następnie trafił na Podlasie, posłużyła Zofii Szczuckiej Kossak do napisania powieści historycznej „Błogosławiona wina”

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych terminy mogą ulec zmianie.

W CENIE ZAPEWNIAMY:
– kajaki ,wiosła, kapoki
– transport kajaków i uczestników
– koordynatora spływu
– obsługę 2 ratowników
– 2 opiekunów spływu
– parking na samochody
– organizacja ogniska z kiełbaskami

– zgłoszenie spływu odpowiedniej Placówce Straży Granicznej

REGULAMIN SPŁYWÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY