Plan wakacji z MOSiR-em

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy harmonogram zajęć wakacji z MOSiR-em, jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe.