Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w formie bezprzetargowej do lat 3

wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym