Kompleks boisk ORLIK

ORLIK to kompleks ogólnodostępnych, bezpłatnych boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Celem działania boisk ORLIK jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Regulamin obiektu …

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU!