Cenniki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie


HONOROWI DAWCY KRWI Wstęp na pływalnię – 20 % rabatu  – 10 zł/godz.
BILET INSTRUKTORSKI NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA:
Instruktorski +1             30 zł/60 minut               dopłata 20 gr/minuta Instruktorski +2             40 zł/60 minut               dopłata 20 gr/minuta Instruktorski +3             50 zł/60 minut               dopłata 20 gr/minuta Instruktorski grupa*        0 zł/60 minut               dopłata 20 gr/minut * (bilet dla osób które wchodzą z instruktorem na naukę pływania).

 Karta „Rodzina 3+” program adresowany do rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci. Karta upoważnia do wstępu na pływalnię: dorośli – 10 zł, dzieci – 6 zł. Wypełnione wnioski należy złożyć  w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Wnioski


Oferta specjalna:
 • SENIOR 60 +  – 7 zł
 • „BILET URODZINOWY” – KLIENT KORZYSTA Z PŁYWALNI ZA DARMO

  „2 godziny dla rodziny” 12 zł/os./2 godz. – promocja obejmuje soboty i niedziele (przy wejściu min. 3 osób), dopłata za przekroczenie czasu zgodnie z cennikiem ośrodka 20 gr/minuta.
Cennik: 1. Wejścia indywidualne:
  • bilet normalny 60 min. – 12 zł
  • bilet normalny 120 min. – 17 zł
  • bilet ulgowy 60 min. – 10 zł
  • bilet ulgowy 120 min. – 14 zł
  • dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny
  • weteran – wstęp bezpłatny
  • osoby niepełnosprawne 60 min. – 6 zł
  • opiekun osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 60 min.- 6 zł
  • wstęp na tor 60 min. – 70 zł
  • wynajem basenu 60 min. – 400 zł
  • dopłata za przekroczenie czasu przy wykupieniu biletu normalnego – 0,20 gr/1 min
  • dopłata za przekroczenie czasu przy wykupieniu biletu ulgowego – 0,15 gr/1 min
  • dopłata za przekroczenie czasu przy wykupieniu biletu dla osób niepełnosprawnych oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej – 0,10 gr/1 min

Uprawnienia do biletów ulgowych:
 • Weterani i weterani poszkodowani – wejście bezpłatne na podstawie ważnej legitymacji
 • dzieci do lat 3 – wejście bezpłatne, wiek dziecka należy udokumentować
 • dzieci oraz młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
 • studenci do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
 • emeryci i renciści
 • osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
Przysługuje jedna ulga, ulgi nie łączą się ze sobą.
2. „Basen + sauna” – 25 zł/1,5 godz./os. – dopłata za przekroczenie czasu 0,25 gr/1 min.
3. Sauna mokra lub sucha – 20 zł/30 min./os. dopłata za przekroczenie czasu (45 min.) – 0,35 gr/1 min.
4. Wynajęcie grupowe sauny suchej lub mokrej (za grupę uważa się max. 9 osób korzystających z wybranej sauny suchej lub mokrej przez 30 min.) – 80 zł/30 min.
5. Karnety wstępu na krytą pływalnię:

Cena karnetu

Ważność

Jednostkowa cena za wejście

Bilet normalny

(60 min)

Bilet ulgowy

(60 min)

Sauna + Basen

(90 min)

72 zł

30 dni

10,32 zł

8,60 zł

21,50 zł

94 zł

60 dni

10,08 zł

8,40 zł

21,00 zł

110 zł

60 dni

9,48 zł

7,90 zł

19,75 zł

160 zł

60 dni

9,12 zł

7,60 zł

19,00 zł

250 zł

6 m-cy

8,52 zł

7,10 zł

17,75 zł

Karnet nie jest przyporządkowany jednej osobie, wchodzi się za jego okazaniem, z karnetu może korzystać dowolna liczba osób w dowolnej konfiguracji. Dopłaty za przekroczenie czasu automatycznie są pobierane z konta klienta. W razie wystąpienia braku środków na koncie spowodowanym przekroczeniem czasu dopłatę należy uregulować gotówką w kasie recepcji. W przypadku zagubienia karnet nie podlega odnowieniu. Opłatę za karnet uiszcza się z góry.
HALE:
  • Udostępnienie obiektu sportowego – hala sportowa – 50 zł/45 min.
  • Udostępnienie obiektu sportowego – hala sportowa – 60 zł/60 min.
  • Udostępnienie obiektu sportowego – hala treningowa – 70 zł/60 min.

BOISKA PIŁKARSKIE:
  • Udostępnienie obiektu sportowego – Stadion miejski – 150 zł/godz.
  • Udostępnienie obiektu sportowego – Boisko piłkarskie przy kortach małe – 30 zł/godz.
  • Udostępnienie obiektu sportowego – Boisko piłkarskie przy kortach duże – 45 zł/godz.

KOMPLEKS BOISK ORLIK:
 • Boisko piłkarskie – 25 zł/45 min.
 • Boisko wielofunkcyjne – 15 zł/45 min.
 • Udostepnienie całego obiektu na cele edukacyjne dla szkół innych niż prowadzone przez Gminę Miejską Włodawa – 20 zł/45 min (od dnia 01.09.2023 r.
 • Zwolnione z opłat zostają: dzieci i uczniowie przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa oraz kluby sportowe i stowarzyszenia realizujące zadania własne Gminy.

KORTY TENISOWE:
 • Bilet normalny – 12 zł/1 godz.*
 • Młodzież szkolna – 6 zł /1 godz*
 • Karnet 2 x w tygodniu/m-c – 45 zł/5 godz.*
 • Karnet 3 x w tygodniu/m-c – 55 zł/7 godz.*
 • Karnet 4 x w tygodniu/m-c – 65 zł/9 godz.*
 • Karnet 5 x w tygodniu/m-c – 75 zł/11 godz.*
* w tym 2 x 15 min. niepłatne na dojazd i powrót z kortów
WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW: Cennik za jedną parę łyżew:
 • 1 doba – 15
 • 1 godz.- 3
 • 1 godz. – 2 zł (na zajęcia wychowania fizycznego)

WYPOŻYCZENIE ROLEK2 zł/godz.
WYPOŻYCZENIE ROWERU MIEJSKIEGO:
  • 1 godzina – 6 zł/godz.
  • 1 dzień (od 10.00 – 18.00) – 28 zł/dzień
  • 1 doba (do 24 godzin) – 32 zł/doba
  • Honorowi Dawcy Krwi – 20 % rabatu

WYPOŻYCZENIE KAJAKA:
  • spływ kajakowy – 40 zł/kajak
  • Honorowi Dawcy Krwi – 20 % rabatu
Istnieje możliwość transportu zarówno kajaków jak i rowerów – 5 zł/km. Regulamin wypożyczenia w/w sprzętu sportowego …

Podane ceny są cenami brutto.