Turniej Piłki Nożnej – zakończenie sezonu ORLIK

Serdecznie zapraszamy młodzież na Turniej piłki nożnej w niedzielę 25.11.2012 r. o godz. 10.00Plakat … Regulamin turnieju … Formularz zgłoszeniowy … Zgoda rodziców na udział w turnieju …