W MOSiR Włodawa odbył się Pokazowy Integracyjny Turniej w Bocci

W dniu 16.06.2016 r w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie odbył się Pokazowy Integracyjny Turniej w Bocci. Organizatorami turnieju byli Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego we Włodawie oraz Uczniowski Klub Sportowy „SOSW – Włodawa”. Turniej Honorowym Patronatem objęli : Burmistrz Miasta Włodawy Wiesław Muszyński oraz Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk.

Udział w turnieju wzięli wychowankowie Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie z opiekunami K. Olszewską, K. Smolik i M. Gąszcz.

Turniej miał charakter pokazowy mający na celu zapoznanie społeczności miasta Włodawy z dyscyplina boccia, poznania przepisów gry, integracji środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.