Komunikat

W zawiązku z nawożeniem murawy na Stadionie Miejskim obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z boiska do dnia 11.04.2019 r. włącznie.