XXII Bieg Sobiborski! Zapraszamy serdecznie.

W najbliższą niedzielę 08.10.2023 r. na obiektach MOSiR Włodawa odbędzie się XXII Bieg Sobiborski. Jest on niecodzienną lekcją historii dla społeczeństwa i przyczynia się do realizacji sportowych celów, ale również, a może przede wszystkim do zaszczepienia w młodym pokoleniu pamięci o tragicznej historii obozu zagłady w Sobiborze.
To niezwykłe wydarzenie jest doskonałą szansą na poznanie historii, okazją do szerzenia prawdy historycznej, uczczenia pamięci o bohaterach, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie prób i uciekli z Obozu zagłady.


Oprócz znaczenia historycznego Bieg Sobiborski to również ważne wydarzenie sportowe popularyzujące zdrowy sposób spędzania czasu wolnego, zdrową rywalizację i świetną zabawę.

Zawody składają się z biegów towarzyszących, w których rywalizują dzieci na dystansach od 50 m do 1200 m oraz biegu głównego na dystansie 13 kilometrów Sobibór – Włodawa.

Głównym celem biegu zaplanowanego na niedzielę, 08 października 2023 r. jest:
– pamięć o ofiarach pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady,
– upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych
– promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,
– propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
– popularyzacja biegania lokalnej społeczności,
-wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych oraz biegu głównym,
– kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe,
– promocja miasta, regionu, województwa.