Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie

11 października 2015

XVI Bieg Sobiborski

Wyniki biegu głównego …

Wyniki biegów szkolnych …

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie zorganizował 11.10.2015 r. XVI Bieg Sobiborski, którego motto brzmi : „Ocalić od zapomnienia, uczyć dla przyszłości”. Oficjalnie imprezę otworzyli Burmistrz Miasta Włodawy – Wiesław Muszyński, Dyrektor MOSiR Włodawa – Teresa Zaleńska-Sak oraz Starosta Włodawski – Adam Panasiuk. Od godziny 10:30 zaczęły się kolejno biegi szkolne w następujących kategoriach wiekowych :
 • Przedszkolaki 50m,
 • Szkoła podstawowa KL. I-II 250m,
 • Szkoła podstawowa KL. III-IV 400m,
 • Szkoła podstawowa KL. V-IV 800m,
 • Gimnazjum 800m,
 • Szkoły średnie 800m,
nad którymi czuwał sędzia główny Andrzej Smoliński. Punktualnie o godz. 12:00 w pobliżu byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w miejscowości Stacja Kolejowa Sobibór wystartowali zawodnicy biegu głównego na trasie 12,5 km w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz pierwszy raz w tym roku w kategoriach wiekowych :
 • Mężczyźni :
  • M16 16-29 lat (1986 i młodsi),
  • M30 30-39 lat (1985 i 1976),
  • M40 40-49 lat (1975 – 1966),
  • M50+ 50+ (1975 +)
 • Kobiety :
  • K16 16-29 lat (1986 i młodsi),
  • K30 30-39 lat (1985 – 1976),
  • K40 40+ lat (1975 +)
oraz od 6 kilometra wyznaczonej trasy wystartowali również zawodnicy z Open Kobiet i Mężczyzn Niepełnosprawnych na wózkach zwykłych. Łącznie w biegu głównym wzięło udział 202 osoby, natomiast w biegach szkolnych wiezło udział 326 zwodników. Na linii mety na zawodników czekali przedstawiciele władz lokalnych oraz sponsorzy, którzy bezpośrednio po jej przekroczeniu dekorowali zmęczonych biegaczy pamiątkowymi medalami za uczestnictwo. Pierwszy na mecie zameldował się Pan Adam Wakuluk z Siemiatycz. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach dzieci i młodzież zostały udekorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami. W biegu głównym za trzy pierwsze miejsca zostały wręczone puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Na wszystkich uczestników biegu czekał posiłek regeneracyjny z ciepłą herbatą, kawą oraz woda.   HONOROWY PATRONAT BIEGU :
 • Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
 • Wojewoda Lubelski – Wojciech Wilk,
 • Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński.
  SPONSORZY : Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i zakup nagród uczestnikom biegu :
 • Marszałkowi Województwa Lubelskiego – Sławomirowi Sosnowskiemu,
 • Wojewodzie Lubelskiemu – Wojciechowi Wilkowi,
 • Burmistrzowi Włodawy – Wiesławowi Muszyńskiemu,
 • Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Włodawa,
 • Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Sobibór,
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krzysztofowi Kotowi,
 • Firmie Heban z Włodawy,
 • Staroście Powiatu Włodawskiemu – Andrzejowi Romańczukowi,
 • Wójtowi Gminy Włodawa – Tadeuszowi Sawickiemu,
  PROMOCJA MEDIALNA BIEGU : Serdecznie dziękujemy za wsparcie medialne i promocję XVI Biegu Sobiborskiego :
 • Pani Joanna Jones z Referat Wissenschaft und Forschung / Wydział Nauki i Badań Naukowych z Ambasady Republiki Federalnej Niemiec,
 • Ambasadorowi Rolf Nikel z Ambasady Federalnej Niemiec,
 • Redaktorowi Tomaszowi Łyżwińskiemu z redakcji Przeglądu Sportowego,
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie”,
oraz wielu innym instytucjom i redakcjom, które aktywnie włączyły się w promocję Biegu Sobiborskiego.   ZABEZPIECZENIE TRASY BIEGU : Serdecznie dziękujemy służbom mundurowym za pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu :
 • Komendantowi Powiatowej Policji we Włodawie – mł. insp. Mariuszowi Siegiedzie,
 • Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – mł. bryg. mgr inż. Pawłowi Matczukowi,
 • Komendantowi Straży Granicznej we Włodawie – ppłk SG Januszowi Wólczyńskiemu,
 • Komendantowi Straży Miejskiej – Sławomirowi Borkowskiemu,
 • Ochotniczym Strażom Pożarnym z Włodawy, Orchówka i Sobiboru.
  Włodawskiemu Domu Kultury we Włodawie oraz Panu Bogusławowi Smolikowi za pomoc przy poprowadzeniu spikerki.  

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu XVI Biegu Sobiborskiego.

Uczestnikom gratulujemy i życzymy wielu owocnych sukcesów.

Galeria zdjęć z XVI BIEGU SOBIBORSKIEGO :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie zorganizował 11.10.2015 r. XVI Bieg Sobiborski, którego motto brzmi : „...

Posted by Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie on 12 października 2015

9 października 2015

Prasa o zbliżającym się XVI BIEGU SOBIBORSKIM

Prasa o zbliżającym się XVI BIEGU SOBIBORSKIM 🙂 Źródło : Nowy Tydzień

Posted by Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie on 9 października 2015

23 września 2015

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN o Biegu Sobiborskim

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN o Biegu Sobiborskim :)http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/aktualnosci/4842,xvi-bieg-sobiborski/

Posted by Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie on 22 września 2015

15 września 2015

Burmistrz miasta Włodawa – Zaproszenie na XVI BIEG SOBIBORSKI

25 sierpnia 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA BIEG SOBIBORSKI

info_sobiborski516_mini

Udział w biegach organizowanych w ramach imprezy XVI BIEG SOBIBORSKI wiązać się będzie z akceptacją poniższego Regulaminu, zachęcamy więc do jego uważnego przeczytania.

Karty startowe – Biegi szkolne

Formularz zgłoszeniowy – Biegi szkolne

XVI Bieg Sobiborski – REGULAMIN

więcej…

14 października 2014

UCZCILI PAMIĘĆ PO RAZ XV

650   WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO … WYNIKI BIEGÓW SZKOLNYCH …    W niedziele 12 października zorganizowaliśmy XV edycję Biegu Sobiborskiego. Przy pięknej i słonecznej pogodzie 146 zawodników biegu głównego oraz 297 uczestników biegów szkolnych uczciło pamięć pomordowanych ofiar w hitlerowskim obozie zagłady w Sobiborze. więcej…

12 października 2014

Wyniki XV Biegu Sobiborskiego

  WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO … WYNIKI BIEGÓW SZKOLNYCH …    

9 lipca 2014

XV Bieg Sobiborski

plakat bieg sobiborski ok_01 Regulamin biegu … Formularz zgłoszeniowy – bieg główny… Formularz zgłoszeniowy – biegi szkolne … Karty startowe – biegi szkolne …