Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie

wtorek, 13 września 2022

XXI Bieg Sobiborski


Regulamin biegu głównego …

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – BIEG GŁÓWNY …

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu głównym …


Regulamin biegów szkolnych …

Aneks nr 1 do regulaminu …

Aneks nr 2 do regulaminu …

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BIEGI SZKOLNE …


wtorek, 6 września 2022

Narodowy Dzień Sportu

Włodawa jako miasto partnerskie po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskim projekcie popularyzującym aktywność sportową wśród Polaków.

Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska kampania, w ramach której na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie odbędą się specjalnie przygotowane przez nas wydarzenia 

Regulamin siatkówki plażowej …

Formularz zgłoszeniowy …

Regulamin sprawnościowego toru przeszkód …